Check Route, Fare for Delhi Metro Stations

Platforms List for Akshardham
Gate Akshardham Metro Station
1 Swami Narayana Akshardham Mandir
2 Parking
Platforms List for Chirag Delhi
Gate Chirag Delhi Metro Station
1 Chirag Nursery, Swami Nagar, Panchsheel Enclave
2
3 Jahapanah City Forest, Chirag Delhi Gaon, DDA Flat Masjid Moth Phase-1, DDA Flat Masjid Moth Phase-2
4
5