Check Route, Fare for Delhi Metro Stations

Platforms List for Akshardham
Gate Akshardham Metro Station
1 Swami Narayana Akshardham Mandir
2 Parking
Platforms List for Maya Puri
Gate Maya Puri Metro Station
1 Braham kumari ashram , Priyadrahsni Park
2 Government Of India Press, Mayapuri Depot(DTC)