Check Route, Fare for Delhi Metro Stations

Platforms List for Akshardham
Gate Akshardham Metro Station
1 Swami Narayana Akshardham Mandir
2 Parking
Platforms List for Tilak Nagar
Gate Tilak Nagar Metro Station
1 Central Market Tilak Nagar
2 7th Floor Temple
3 Jail Road Gurudwara
4 Prem Nagar