Check Route, Fare for Delhi Metro Stations

Platforms List for Akshardham
Gate Akshardham Metro Station
1 Swami Narayana Akshardham Mandir
2 Parking
Platforms List for Uttam Nagar West
Gate Uttam Nagar West Metro Station
1 Om Vihar
2 Dal Mill Road
3 Prem Nagar
4 Arya Samaj Road
5