Check Route, Fare for Delhi Metro Stations

Platforms List for Kashmere Gate
Gate Kashmere Gate Metro Station
1 MCD Park
2 Maharaja Aggrasan Park
3 Mori Gate Bus Stand
4 Shamnath Marg
5 Kudasiya Park
6 ISBT Road
7 ISBT
8 ISBT
Platforms List for Janak Puri East
Gate Janak Puri East Metro Station
1 Mahavir Nagar
2 Kanjawal Nagar
3 Jankpuri B1,B2